Nghiên Cứu Thị Trường Trên Amazon Bằng Mô Hình 5C

Hầu hết mọi người khi quan tâm đến việc bán hàng trên Amazon thì đều tự nhận thức được tầm quan trọng của nghiên cứu thị trường trên Amazon. Bởi lẽ, trong bất kỳ mô hình kinh doanh nào thì sản phẩm vẫn là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của […]