Logistics Là Nghề Gì? Chia Sẻ Trải Nghiệm Thực Tế Về Nghề Logistics

Logistics là nghề gì

Logistics là nghề chính thức đầu tiên sau khi mình nghỉ việc kỹ sư đóng tàu tại nhà máy đóng tàu Hyundai Vinashin. Chính thức rẽ hướng từ kỹ thuật sang kinh doanh. Về lý do chọn nghề Logistics thì đơn giản có 2 lý do: Lúc đó mình định hướng khởi nghiệp theo con […]