Khởi Nghiệp Cùng Tân

KHỞI-NGHIỆP-CÙNG-TÂN

Với mong muốn chia sẻ những câu chuyện trải nghiệm thực tế về khởi nghiệp. Chuỗi bài viết “Khởi Nghiệp Cùng Tân” sẽ là nơi mà mình kể về chính hành trình của bản thân từ đầu năm 2019 – giai đoạn mình bắt đầu có suy nghĩ sâu sắc nhất về khởi nghiệp.